Recent Posts

Perangkat Pembelajaran Kelas XII K13 Revisi 2019

perangkat pembelajaran kelas xii sma kurikulum 2013 revisi 2019

Perangkat Pembelajaran Kelas XII – Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI K-13

perangkat pembelajaran bahasa arab kelas 11 kurikum 2013

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI K-13 – Kemampuan dalam berbahasa Arab sangat diperlukan oleh siswa, terlebih siswa madrasah mulai dari tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam memahami mata pelajaran lain seperti Al Quran Hadis, Fiqih, Agidah Aklak bahka Sejarah Kebudayaan Islam mata pelajaran Bahasa Arab sangat memberikan …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Fiqih Kelas 10 K-13

perangkat pembelajaran fiqih, rpp fiqih kelas 10, silabus fiqih kelas 10, program semeseter fiqih kelas 10, program tahunan fiqih kelas 10

Perangkat Pembelajaran Fiqih – Fiqih menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau faham . Dari sinilah ditarik pendekatan fiqh, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh allah dan rasul-nya. Jadi ilmu fiqh ialah suatu ilmu yang mempelajari syari’at yang bersifat amaliah …

Read More »